Testler | CNS Vital Signs Türkiye
  • Sözel Bellek Testi
  • Görsel Bellek Testi
  • Parmak Tıklatma Testi
  • Sembol-Rakam Kodlama
  • Stroop Testi
  • Dikkat Yöneltme Testi
  • Sürekli Performans Testi
  • Duyguların Algılanması Testi
  • Sözsüz Akıl Yürütme Testi
  • Dört Bölümlü Sürekli Performans Testi

1. Sözel Bellek Testi: 

Sözcük öğrenebilme ve hatırlama testinde birbirinden farklı kelimeler gösterilir. Testin başında ve sonunda olmak üzere, iki kere uygulanan bu testte, kişinin ilk tanıma ve gecikmiş tanıma puanları hesaplanır, sözel belleğin ölçümü için kullanır.

2. Görsel Bellek Testi: 

Şekilleri öğrenebilme ve hatırlama testinde birbirinden farklı geometrik şekiller gösterilir. Testin başında ve sonunda olmak üzere, iki kere uygulanan bu testte, kişinin ilk tanıma ve gecikmiş tanıma puanları hesaplanır, görsel belleğin ölçümü için kullanır.

3. Parmak Tıklatma Testi

Nöropsikolojide, kişinin motor hızını, kinestetik ve görsel-motor yeteneğine bağlı hassas motor kontrolü için kullanılır. Beyinde oluşan bozulmaların belirlenmesinde kullanılan en duyarlı nöropsikolojik testlerden birisidir. Sağ ve sol parmak tıklatma testlerinin sonuçları toplanır ve ikiye bölünür. 

4.Sembol/Rakam Kodlama Testi:

Nöropsikolojide,  düşünme, algı, ve dil gibi işlevlerden sorumlu olan serebral korteksin, akut veya kronik fonksiyon bozukluğu ölçümü için kullanılan en duyarlı testlerden biridir. Kişinin, verileri görüp işlemesini ve uygulamaya dökmesini kapsar.

5. Stroop Testi:

Nöropsikolojide, bireylerin, karmaşık dikkatlerini ve tepki sürelerinin ölçümü için kullanılır. Çocuklarda ise, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Davranım Bozukluğu (DB) gibi hastalıkların ölçümünde sık kullanılan testlerden biridir.

6. Dikkat Yöneltme Testi:

Nöropsikolojide, kişinin yönetici işlevlerini (kurallar, kategoriler, hızlı karar verme) veya bir talimat dizisinden diğerine hızlı ve doğru şekilde geçebilme becerilerini ölmek için kullanılır. Geometrik şekillerin renk veya şekil açısından yukarıda verilen görseller eşleştirilmesi istenir. Amaç, kişinin mümkün olduğunca o süre içerisinde doğru eşleştirmeleri yapabilmesidir. Böylelikle, kişinin bilişsel esnekliği hakkında bilgi toplanır.

7. Sürekli Performans Testi: 

Sürekli Performans Testi bir uyanıklılık, sürekli dikkat ya da odaklanabilmeyi ölçek bir dikkat testidir. Psikiyatrik bozukluklarla bağlantısı yüksek olduğu için, kullanımı yaygındır. Belirli bir durumu ölçmekten ziyade, beyin yapısındaki bozuklukların incelenmesi amaçlanır. DEHB, öğrenme güçlüğü, epilepsi, şizofreni gibi hastalıkların yorumlanmasında kullanılır. Aynı zamanda, ilaçların etkilerinin ölçülmesi için de kullanılan bir ölçektir.

8. Duyguların Algılanması Testi: 

Kişinin belirli duyguları ne kadar iyi algılayıp tanımlayabildiğini ölçer. Sosyal biliş veya duygusal keskinlik, insanların çevrelerindeki kişileri ve kendilerini anlamlandırma olarak tanımlanmıştır. Sosyal bilgileri algılama ve anlama yeteneğidir. Tepki süreleri, diğer testlerden çok daha uzundur ve bu, duygusal keskinliği yöneten merkezindeki karmaşıklığı gösterir. Sosyal Biliş veya duygusal keskinlik ve seçim reaksiyon süresi ölçümleri için kullanılır.

9. Sözsüz Akıl Yürütme Testi:

Nöropsikolojide bireyin görsel veya soyut bilgilerin anlamını ne kadar iyi bir şekilde algılayıp anlayabildiğini ve görsel-soyut kavramlar arasındaki ilişkileri ne kadar iyi tanıyabildiğini ölçer. Görsel motor koordinasyonu, hızı, akıl yürütme becerilerini ölçen bu testte, bireylere üç farklı şekil gösterilir ve dördüncü şekli tahmin etmesi istenir. Beş seçenek arasından doğru olanı bulmaya çalışır. Amaç, bireyin somut gerçeklere dayalı bilgilerden ziyade sözsüz akıl yürütme ile, sembol ve genellemeleri kullanması, konuları algılaması ve sonuca ulaşmasıdır.

10. Dört Bölümlü Sürekli Performans Testi:

Bireyin çalışma belleği ve sürekli dikkatini ölçen dört bölümlü bir testtir. Görsel şekiller kullanılarak uygulanan bu testte görsellerin hatırlanması ve tepki verme süresi temele alınır. Birinci bölümde basit tepki süresi, ikinci bölümde seçim tepki süresi, üçüncü bölümde bir önceki şekli, dördüncü bölümde iki önceki şekli hatırlama becerisi ile çalışma belleği ölçülür. Ayrıca, iki, üç ve dördüncü bölümler sürekli dikkat alanını ölçmek için kullanılır.